Rekisterin nimi: LukkiKlinikka oy, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietoja meistä

Verkkosivustomme osoite on LukkiKlinikka oy

Hankkeen ja rekisterin yhteyshenkilö:

Rekisterinpitäjä: LukkiKlinikka oy

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: LukkiKlinikka oy

Rekisterin vastuuhenkilö: LukkiKlinikka oy

Tietosuojavastaava: LukkiKlinikka oy

Mitä henkilötietoa keräämme, miksi

Keräämme verkkosivustoomme ja sen wordpress-alustaan liittyviä tietoja sekä hankkeen toimintaan liittyviä tietoja hankkeen yhteistyön toimimiseksi.

Verkkopalveluumme liittyvät tiedot sekä niiden tietosuoja:

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Mikäli käsiteltäviä tietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä (14 artikla), tulee rekisterinpitäjän informoida rekisteröityä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä. Käsittelemme verkkopalvelun aiheisiin liittyviä perustietoja (ks. kohta Rekisterin tietosisältö). Ellet ole erikseen pyydettäessä antanut tietoja tai lupaa kolmannelle osapuolelle antaa niitä meille, emme käsittele tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen tai geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, viiteryhmiemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. Käytämme näitä tietoja yhteistyöhön, asiakasviestintään ja tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voimme tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai yhteisön y-tunnus ja titteli / vastuualue
 • Asiakkuuden ja yhteistyön hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. verkkopalvelun palveluiden tilaus- ja peruutustiedot, palautteet, sekä tapahtumien audiovisuaaliset taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot LukkiKlinikka.fi -verkkosivustoilla
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen LukkiKlinikka oy: kanssa. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät LukkiKlinikka oy:n palveluja.  Voimme lähestyä henkilöitä sähköpostitse.

Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi LukkiKlinikka oy:n sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy LukkiKlinikka oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

 • LukkiKlinikka oy säilyttää tiedot suositusten mukaisesti.
 • Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Emme lähetä suoramarkkinointina sähköpostia.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

LukkiKlinikka oy info@lukkiklinikka.fi

LukkiKlinikka oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Verkkosivusto LukkiKlinikka oy ja sen wordpress-alusta:

Yhteydenottolomakkeet

Sivullamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta keräämme yrityksen nimen ja mahdollisen Y-tunnuksen sekä yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Evästeet 

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, Google-kartan jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Keräämme sivuston käyttöön liittyviä tietoja erilaisilla analytiikkatyökaluilla, kuten Google Analyticsilla.

Kenelle jaamme tietosi

Emme lähtökohtaisesti jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia rekisterissämme tallennettuina olevia henkilötietojaan milloin vain.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Omat yhteystietosi

Säilytämme nimi- ja sähköpostiosoitteet sekä muuta mahdollisesti antamasi tiedot verkkosivuston wordpress-alustassa.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietosi digitaalisesti suojatussa palvelussa. Tiedot ovat vain yrityksemme toimijoiden nähtävillä.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Mikäli rekisteriimme tulee tietomurto, korjaamme asian kohtuullisessa ajassa ja ilmoitamme rekisterissämme oleville henkilöille asiasta.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”) ja Henkilötietolakiin (523/1999).